Vragen over brugbediening bij windkracht 6

Eind oktober woedde er een flinke storm door de provincie waardoor er veel bruggen in Fryslân niet bediend konden worden. De VVD vindt het onwenselijk dat binnenschepen worden opgehouden doordat (provinciale) bruggen al bij windkracht 6 niet kunnen worden bediend. De VVD wil graag weten waardoor dit precies komt en of de provincie iets kan doen om dit in de toekomst te voorkomen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Brugbediening bij windkracht 6
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Klopt het dat (provinciale) bruggen niet open draaien als het harder waait dan windkracht 6? Zo ja, wat is hier de reden van?

2.    Kunt u aangeven om welke bruggen in Fryslân gaat het?

3.    Klopt het dat bij sommige andere provincies de bruggen pas bij windkracht 8 niet meer open draaien? Zo ja, hoe verklaart u het verschil?

4.    Speelt de staat van het onderhoud ook een rol bij het niet open draaien vanaf windkracht 6? Zo ja, hoe heeft dit dan zo ver kunnen komen?

5.    Zijn er nog meer (weer)situaties waardoor de bruggen niet open draaien in Fryslân? Zo ja, in welke situaties?

6.    Deelt u de mening dat dit voor oponthoud kan zorgen voor

binnenvaartschepen en dit oponthoud onwenselijk is en mogelijk schadelijke effecten heeft op de binnenvaart? Zo nee, waarom niet?

7.    Ziet het college mogelijkheden om bestaande bruggen zodanig aan te passen dat ze wel kunnen blijven draaien bij een hogere windkracht dan windkracht 6?

8.    Wordt er bij de vervanging van bruggen in onze provincie (onder andere op de vaarweg Lemmer-Delfzijl waar het Rijk voor verantwoordelijk is) rekening mee gehouden dat deze bij een hogere windkracht dan windkracht 6 open kunnen draaien? Zo nee, waarom niet?

 

Indiener(s) VVD – Otto van der Galiën
Datum 05-11-2014
Publicatiedatum: 13 november 2014