Vragen VVD over molen Windlust in Burum

In 2012 brandde de monumentale molen in Burum af. Molenaars uit heel Nederland zamelden geld in en met hulp van de oude bouwtekeningen begonnen de Burumers aan de heropbouw van hun molen. Maar tot groot verdriet van Burum heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed besloten de molen niet meer op te nemen op de monumentenlijst. De regionale kamerleden van VVD, PvdA en CDA hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Bussemaker (OCW).

 

Inleidende toelichting

 

Vragen van de leden De Rouwe (CDA), Jacobi (PvdA) Aukje de Vries (VVD) en Lucas (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het behoud van de monumentenstatus molen “Windlust”.
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Heeft u kennisgenomen van de reportage “Het verdriet van Burum” in EenVandaag op 22 januari 2014?
  2. Klopt het dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) negatief heeft geadviseerd over het behoud van de monumentale status van de molen Windlust in Burum? Wat was de onderbouwing c.q. de reden dat het continueren van de monumentale status wordt geweigerd?
  3. Wanneer neemt u een besluit over de monumentenstatus? Op basis van welke adviezen neemt u de beslissing? Op basis van welk beleid en welke criteria neemt u een besluit? Welke rol speelt de unieke constructie van deze molen, de betrokkenheid van de bewoners en de positie van de molen in het dorp daarbij? Welke rol speelt het feit dat er bij andere monumentale molens ook altijd sprake is van ingrijpende restauraties en herstel?
  4. Wat zijn de criteria op basis waarvan een monument en/of een molen die is afgebrand en wordt gerestaureerd en hersteld weer kan worden aangewezen als monument?
  5. Bent u bekend met een vergelijkbare situatie in Meppel waar het Schultehuis ook volledig is afgebrand en volledig van de grond af weer is herbouwd, en alsnog de monumentenstatus heeft behouden? Wat is het verschil met de situatie van de molen in Burum?
  6. Waarom is er door de RCE niet gereageerd op een verzoek van de Stichting Erfgoed Kollumerland c.a. daartoe in het voortraject van het herstel van de molen?
  7. Bent u van mening dat molen Windlust gelet op de specifieke situatie de monumentale status moet behouden? Zo nee, waarom niet?

 

 

Media:

EenVandaag - Het verdriet van Burum >>

Omrop Fryslân - Aanbieden petitite aan Tweede Kamerleden

Publicatiedatum: 11 februari 2014