VVD: "Betrek alle stakeholders bij de aanpak van de veenweideproblematiek"

Na twee commissievergaderingen en bijna 6 uur vergaderen hebben de initiatiefnemers (PvdA, Grienlinks, D66, Cu, 50+ en de PvdD) hun initiatiefvoorstel met betrekking tot de aanpak van het veenweidegebied ingetrokken. Strekking van het voorstel was snel werk maken van het behoud van het veenweidegebied, het terugbrengen van de biodiversiteit en reductie van de CO2. De VVD kan zich vinden in het plaatsen van een stip op de horizon. Waar we ons echter niet in kunnen vinden is de weg er naar toe. Zo vinden wij het voor het slagen van de aanpak van groot belang om alle stakeholders in het veenweidegebied erbij te betrekken, waaronder de boeren die hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.

Voor het slagen van de aanpak van de veenweideproblematiek moeten alle stakeholders worden betrokken.

“Bovendien bevat de discussie over het veenweide veel halve waarheden”, aldus Statenlid Nynke Koopmans-van der Veen. “De CO2 uitstoot is hier een mooi voorbeeld van. Als we het grondwaterpeil flink omhoog doen, een derde van de koeien eruit en 900 bedrijven weg saneren dan zou dit een reductie opleveren van 50%. Dat klinkt indrukwekkend. Maar hoe zit dat met andere sectoren?”

Op de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat staat precies te lezen hoeveel CO2 uitstoot per sector er in Friesland is. De CO2-uitstoot van de sectoren landbouw, bosbouw en visserij is gezamenlijk 226.993 ton. De helft daarvan is 113.496. Industrie, energie, afval en water zijn verantwoordelijk voor een uitstoot van 830.199 ton. Verkeer en vervoer 1.491.749 en de gebouwde omgeving heeft een CO2 uitstoot van 1.963.566 ton. Met een halvering van de voedselproductie realiseren wij dus een CO2 reductie in Friesland van 113.496. En die resterende 4.285.514 ton uit andere sectoren daar praten we gewoon niet over.

 

Als statenleden worden wij geacht alle facetten mee te nemen. Natuur en biodiversiteit, de werkgelegenheid, het in eigen behoeften zoals voedsel en energie kunnen voorzien, betaalbaarheid van onderhoud en inrichting van het landschap etc. We hebben daarbij ook rekening te houden met bestaande structuren.

Als we niet oppassen dan hebben we in Fryslân de slag gewonnen maar de oorlog verloren.

Wat nodig is, is een omslag in denken en handelen van de consument. Minder producten betekent een veel hogere prijs. Als de consument niet bereid is deze te betalen dan haakt zij af en komen de winkels vervolgens vol te liggen met uit het buitenland geïmporteerde producten. Als we niet oppassen dan hebben we in Fryslân de slag gewonnen maar de oorlog verloren. Die twee zaken met elkaar verenigen, dat is precies waar wij met de veenweidevisie vanaf 2015 op een hele secure manier mee bezig zijn. Mét iedereen die daarbij betrokken is. En niet, zoals de initiatiefnemers voorstellen, van boven af.

Publicatiedatum: 24 mei 2018