VVD bezorgd over gevolgen komst windpark in IJsselmeer

Naar aanleiding van het bericht dat onlangs in de Leeuwarden Courant verscheen over de mogelijke gevaren voor watersporters dat een grootschalig windpark met zich mee kan brengen heeft de VVD tijdens PS mondelinge vragen gesteld.

Een dergelijk windpark zou er onder andere voor kunnen zorgen dat watersporters het IJsselmeer de rug toekeren en voor wie wel blijft varen kunnen de gevaren zich opstapelen. Een park van deze omvang zou volgens het bericht kunnen zorgen voor extra turbulentie waardoor de wind onvoorspelbaar wordt en daardoor navigeren lastig worden.

De VVD wilde graag van het college weten of zij zich ook zorgen maakt over de gevolgen die een windpark met zich mee brengt. Gedeputeerde Konst gaf aan dat hij zich wel degelijk zorgen maakt en dat er misschien moet worden gekeken naar een compensatiemodel voor ondernemers aan de IJsselmeerkust indien watersporters deze kust te rug toe gaan keren. Hoe dit eruit moet zien heeft de gedeputeerde niet aangegeven.

Daarnaast heeft de VVD ook gevraagd naar het onderzoek dat door commissie MER is aanbevolen en waar de VVD zelf ook al eerder om verzocht heeft . De gedeputeerde gaf aan dat dit onderzoek nog verwacht wordt en dat daarin de gevolgen voor recreatie en toerisme worden mee genomen.

 

Publicatiedatum: 3 juli 2013