001_boerderij-image-1054563-1

VVD bezorgd over uitkeren van ganzenschade door Faunafonds

001_boerderij-image-1054563-1

De Statenfractie van VVD Fryslan heeft schriftelijke vragen gesteld over het achter lopen van het uitkeren van getaxeerde schade door ganzen. De VVD krijgt namelijk uit verschillende hoeken signalen dat het Faunafonds ver achter is met het uitkeren van de deze schade. Het water staat boeren aan de lippen met de huidige opbrengstprijzen. Boeren die door schade genoodzaakt zijn voer bij te kopen voor de winter hebben de financiële middelen daar niet voor en staan voor een groot probleem. Het draagvlak onder boeren om mee te werken aan het gedogen van de ganzen kan hierdoor zwaar onder druk komen te staan. 

De VVD stelt daarom de volgende vragen:

1)    Is de gedeputeerde bekend met het feit dat het faunafonds achter is met het uitkeren van de getaxeerde schade en de financiële problemen voor boeren die daarmee ontstaan? Zo ja, waardoor loopt het faunafonds achter met het uitbetalen?

2)    Is de gedeputeerde met de VVD van oordeel dat het Faunafonds zijn verplichtingen moet nakomen om boeren niet in grote financiële problemen te laten komen en daarmee het draagvlak voor het gedogen van ganzen te behouden? Zo ja, gaat u stappen ondernemen? Zo nee, waarom niet?

3)    Er is afgesproken dat de ganzenschade drastisch moet worden verminderd. In 2016 is er een eerste officiële evaluatie maar is er nu al voorgang te melden? Zo nee, welke stappen zullen er dan gezet worden om dit wel te bewerkstelligen?

VVD - Nynke Koopmans-van der Veen

 

Media:

http://www.omropfryslan.nl/nijs/vvd-faunafuns-rint-achter-mei-fergoedings-oan-boeren

Publicatiedatum: 19 oktober 2015