VVD blij met nieuwe wet natuurbescherming

Op 1 januari zal de nieuwe wet natuurbescherming in werking treden. Deze nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Met die nieuwe wet krijgen provincies de belangrijkste taken en bevoegdheden voor de uitvoering van die wet. De provincie heeft voor de uitwerking van deze wet een nieuwe verordening opgesteld en deze werd afgelopen woensdag besproken tijdens Provinciale Staten.

De VVD is blij met deze verordening omdat het ten eerste meer ruimte biedt aan ondernemers in het landelijk gebied, met name agrariërs. Zij hebben door deze nieuwe wet straks meer middelen om schade aan hun percelen en/of grasladen te voorkomen. Daarnaast kon de VVD ermee instemmen omdat de nieuwe verordening beleidsarm wordt geïmplementeerd. Pas bij de behandeling van de omgevingsvisie in 2018 zal er inhoudelijk worden gesproken over de nieuwe visie van de provincie op natuur.

De VVD heeft bij monde van Statenlid Nynke Koopmans alvast een paar discussiepunten aangedragen waarover bij de nieuwe natuurvisie gesproken moet worden. “De belangrijkste punten waar wij van vinden dat er een discussie over moet komen zijn de gouden koppen die door Nederland bovenop het natuurbeleid zijn gezet. De VVD denkt dat ze niet haalbaar zijn en moeten worden herzien”, aldus Koopmans. Ook gaf ze in het debat aan dat de provincie meer zou moeten doen om de jagers te koesteren. Ze spelen volgens Koopmans namelijk een zeer belangrijke rol bij het in evenwicht brengen van populaties van schadeveroorzakende diersoorten.

 

Publicatiedatum: 24 november 2016