IMG_2027-1

VVD blij met bundeling van krachten in één Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM)

IMG_2027-1

Om het Friese MKB te ondersteunen in hun ambitie om te innoveren en te groeien is er in Provinciale Staten gesproken over de instelling van een Friese ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Hierbij worden het bestaande Doefonds, de Ondernemersimpuls en de Exportregeling in één provinciale regeling gebundeld.

De VVD is groot voorstander van bundeling van deze regelingen in één Friese ontwikkelmaatschappij. Met de instelling van de FOM vermindert tevens het aantal loketten voor het Friese MKB en moet het voor de Friese ondernemer duidelijker worden waar ze terecht kunnen. “Wij zijn altijd voorstander geweest van één loket waar ondernemers terecht kunnen voor informatie over regelingen, adviezen en het doen van aanvragen”, aldus Statenlid Leo Pieter Stoel. Gedeputeerde Staten  onderschrijft dit uitgangspunt, maar zag ook nog een aantal uitdagingen gelet op organisaties die specifiek met de uitvoering van provinciaal beleid belast zijn. De VVD gaat dit nader met Gedeputeerde Staten onderzoeken.

Het beheer van de FOM zal door experts van de Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (NOM) worden uitgevoerd. De VVD heeft hierbij wel aangegeven dat de beheerskosten van de nieuwe Friese ontwikkelingsmaatschappij maximaal 3% mag zijn. “Een eerdere motie van de VVD op dit punt bij het Doefonds geldt ook voor de FOM”, aldus Leo Pieter Stoel. Provinciale Staten ondersteunden deze gedachte door het aannemen van een amendement.

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

Publicatiedatum: 19 oktober 2017