VVD blij met centrale brugbediening!

De VVD fractie kan zich vinden in het voorstel van het College van GS om te komen tot centrale brugbediening voor Provinciale bruggen en bruggen van een aantal gemeenten. Hierdoor wordt de provincie nog aantrekkelijker voor de watertoerist, die niet bij elke brug hoeft te betalen en in lunchpauzes door kan varen.

Deze vernieuwing gaat ook een vernieuwings- en efficiencyslag betekenen voor de Provincie, waardoor jaarlijks op de kosten voor het bedienen van bruggen bespaard wordt. De besparing zit voor een groot deel in een vermindering van het aantal arbeidsuren dat voor brugbediening ingezet moet worden. Voor de werkgelegenheid niet positief, echter als gevolg van deze centralisering van de brugbediening kunnen wel 10 brugwachters een vast baan krijgen.

Voorwaarde voor het centraliseren van de brugbediening is het goed instrueren van de brugwachters. Zij moeten klantvriendelijk en met inzicht in verkeersstromen hun werk doen, maar tevens kennis hebben van de lokale omstandigheden bij bruggen. Dat dit kan blijkt uit de vele bruggen die al op afstand bediend worden, zoals de brug over de Oude weg naar Langweer, bruggen in de Provincie Groningen en elders in den lande.

De VVD vraagt het college wel om ook met andere gemeenten het overleg aan te gaan en te kijken of ook de Sluisgelden in Makkum en Workum, net als die van Stavoren en Lemmer kunnen vervallen.

Publicatiedatum: 18 december 2015