Grondbeleid-298x234-1

VVD blij met forse verbetering grondbeleid van de provincie!

Grondbeleid-298x234-1

Uit de evaluatie van het Grondbeleid blijkt dat het Grondbeleid van de Provincie onder dit college sterk verbeterd is en de rechtmatigheid nu goed is. Een mooi resultaat waar de complimenten voor de organisatie en het college op zijn plaats zijn.

Vier jaar geleden zijn er stevige debatten gevoerd over het grondbeleid van de provincie Fryslân. Uit interne controles, het rapport van de Noordelijke Rekenkamer en uit extern onderzoek kwam naar voren dat de provincie toen niet in control was met betrekking tot het gevoerde grondbeleid. De debatten leiden zelfs tot het indienen van een motie van wantrouwen door de gehele oppositie. Na uren debatteren beloofde het toenmalig college om maatregelen te nemen ter verbetering van het grondbeleid.

De VVD is blij met de uitkomsten van de evaluatie, maar wil er ook op wijzen dat we er hiermee nog niet zijn. In coalitieverband is afgesproken om niet te onteigenen voor het verkrijgen van meer natuurgrond, dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, met een amendement is dit uitgangspunt herbevestigd

Daarnaast wordt in de evaluatie gesteld dat de communicatie met de grondeigenaren verbeterd kan worden. Voor de VVD is dienstverlening en goede communicatie met inwoners en ondernemers een speerpunt. We hebben het college gevraagd hier maatregelen voor te nemen. De VVD vindt verder dat de bestaande scherpe kaders van Provinciale Staten moeten blijven staan en hier in de reguliere rapportage cyclus over gerapporteerd kan worden.

Publicatiedatum: 29 september 2016