VVD blij met opwaardering N359 in Lemmer

Na 10 jaar plannenmakerij is er eindelijk een besluit gevallen omtrent de N359 in Lemmer. In de zomer loopt het verkeer hier regelmatig vast met grote vertragingen tot gevolg. Verschillen varianten zijn de afgelopen jaren besproken waaronder de opwaardering van het huidig tracé (met of zonder aquaduct) en het realiseren van een noordelijke of een zuidelijke rondweg.

De VVD heeft gekozen voor opwaardering van het huidig tracé waarbij er ook een plus voor Lemmer moet worden gerealiseerd. Deze variant biedt voor de huidige verkeersstromen een adequate oplossing en sluit toekomstige investeringen niet uit. De te realiseren plus is wat de VVD betreft niet slechts infrastructureel maar met name juist economisch. Als suggestie voor een plus heeft VVD-Statenlid Anton van der Aar aangedragen om te kijken naar heropening van de Lemster Rien. Een in opdracht van de gemeente Lemsterland opgesteld rapport over de haalbaarheid hiervan geeft aan dat heropening aanzienlijk maatschappelijk en economisch rendement op kan leveren.

Als mogelijk vervolg op de opwaardering van het huidige tracé zou de VVD graag zien dat de bestaande Zijlroedebrug wordt verbreed. "Technisch is dit mogelijk, en daarmee realiseer je dat vaartuigen in beide richtingen door kunnen varen. Dit verkort de openstelling van de Zijlroedebrug aanzienlijk", aldus Anton van der Aar namens de VVD. "Koppel daar mogelijk ook de brugsluis bij het PM-kanaal aan vast en de doorstroming door Lemmer zal nog sterker verbeteren. Deze opties hoeven de huidige plannen niet in de weg te staan, maar de VVD is van mening dat bij de uitwerking van de huidige plannen geen omkeerbare besluiten worden genomen die een verbreding en extra brug bij de sluis in de weg zou komen te staan". Een motie hiertoe werd door de gedeputeerde overgenomen.

 

Moties:

2014 10 22 - Motie - Heropening Lemster Rien.doc

2014 10 22 - Motie - Rekening houden met toekomstige aanleg kunstwerken.doc

 

Gerelateerde artikelen:

4 mrt 2013      VVD zet vraagtekens bij voorstel traverse Lemmer

30 jan  2012    VVD wil sneller duidelijkheid geld traverse Lemmer

11 dec 2011    VVD en Christenunie betreuren stil leggen project traverse Lemmer

Publicatiedatum: 31 oktober 2014