VVD blij met uitstel van plaatsing windparken

De VVD is er mee ingenomen dat de plannen voor windparken op land in Friesland voorlopig nog niet worden uitgevoerd. Er is nu meer tijd om argumenten uit te wisselen met de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP. De VVD ziet meer in andere vormen van duurzame energie zoals geothermie en blue energy dan de uitontwikkelde, grillige en tevens landschap-ontsierende windenergie.

Terecht heeft de coalitie besloten meer aandacht te besteden aan de talloze reacties, die binnen zijn gekomen naar aanleiding van de ontwerp-structuurvisie Windstreek.

Zoals de VVD al eerder constateerde, blijkt er geen draagvlak te zijn voor grote windparken op de voorgenomen locaties.

Wel betreurt de VVD het dat de plannen voor het IJsselmeer gewoon doorgaan. Ook in die omgeving is er weinig draagvlak voor windturbines en daar wordt nu aan voorbij gegaan. Bovendien is er tot dusver geen onderzoek gedaan naar de invloed van windturbines op het toerisme en recreatie, wat een belangrijke economische sector is in dit gebied.

Publicatiedatum: 13 november 2013