VVD blij met vorderingen ontsluitingsweg bedrijventerrein

VVD Fryslân ziet geen bezwaar tegen het vrijgeven voor openbare kennisgeving van de MER Skûlenboarch - Westkern. De VVD heeft er op aangedrongen haast te maken en geen verdere vertraging op te lopen bij de realisatie van dit project.

In het kader van de gebiedsontwikkeling Skûlenboarch-Westkern, wat onderdeel is van de verruiming van vaarweg Lemmer - Delfzijl, is een MER-procedure een verplicht onderdeel. Het MER was nu zover gevorderd dat het vrijgegeven kon worden. Hierop volgt een inspraakperiode en vervolgens zal een reactienota worden opgesteld. Volgens planning zal er in mei 2014 een definitief besluit worden genomen in Provinciale Staten.

Na 50 jaar is er eindelijk zicht op de realisatie van de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein Skûlenboarch. "Een lang gekoesterde wens van de ondernemers aldaar dat ook zal zorgen voor werkgelegenheid in de regio" aldus VVD Statenlid Anton van der Aar.

Publicatiedatum: 19 september 2013