VVD blij met wederom uitstel proef waterpeil Lauwersmeer

Al vele malen heeft de Statenfractie van de VVD aandacht gevraagd voor de risico’s van de rietproef in het Lauwersmeer. Net als afgelopen jaar wordt nu weer de omstreden proef met een jaar uitgesteld. De proef moet nu plaatsvinden in de jaren 2018 en 2019. De VVD is met de boeren in het gebied van mening dat de risico’s op wateroverlast en verzilting groot is. Daarmee is de kans op enorme schade dan ook groot en daarom heeft de VVD er steeds voor gepleit om de proef van tafel te krijgen.

De Leeuwarder courant berichtte op 7 februari dat de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest het uitstel gebruiken om de monitoring te versterken en peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting. De VVD hoopt echter dat van uitstel afstel komt. “Mocht de proef er uiteindelijk toch wel komen, dan mogen de lokale ondernemers niet de dupe worden. Eventuele schade moet dan volledig worden gecompenseerd”, aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans.

Eerdere berichten van VVD Fryslân over de proef in het Lauwersmeer:

Publicatiedatum: 7 februari 2017