vitens-1

VVD blijft kritisch op mogelijke deelname in Windpark Fryslân

vitens-1

De VVD is nog niet overtuigd van nut en noodzaak om als provincie te gaan investeren in Windpark Fryslân. Er moet vooralsnog eerst meer duidelijkheid komen omtrent de risico’s, het rendement, de compensatie en participatiemogelijkheden voor de regio.

VVD wil duidelijkheid hebben over juridische, bestuurlijke en financiële risico’s voordat we mogelijk gaan participeren in Windpark Fryslân.

Er spelen wat betreft de VVD nog juridische, bestuurlijke en financiële risico’s waar meer informatie over moet komen alvorens we een besluit kunnen nemen. Zo schrijft de wet FIDO voor dat we uitsluitend middelen mogen aanwenden ten behoeve van publieke taken. Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er eerst sprake van een publiek belang indien de overheid zich de behartiging van een maatschappelijk belang aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt. “In dat licht bezien is participatie in het Windpark discutabel. Immers, in feite vormt een deelname in het windpark het verdienmodel om in de financiering te kunnen voorzien van onder andere compensatie van de omgeving en het betalen van andere duurzaamheidsprojecten”, aldus fractievoorzitter Avine Fokkens.

Met betrekking tot de financiële risico’s is de VVD er nog niet van overtuigd dat als we participeren wij over 10 tot 20 jaar niet het verwijt krijgen dat we, net als met het Icesave bankieren, veel te lichtzinnig met gemeenschapsgeld zijn omgegaan. Ook zet de VVD vraagtekens bij het bedrag van €127 miljoen om mogelijk te investeren in het Windpark Fryslân.

"Wij vinden het belangrijk dat de schade die de omgeving lijdt ruimhartig wordt gecompenseerd", aldus Avine Fokkens.

Wat betreft de schade die de omgeving lijdt, en dan vooral de toeristisch-economische schade, wil de VVD dat deze ruimhartig wordt gecompenseerd. De gemeente Súdwest Fryslân heeft met het Windpark Fryslân inmiddels al een overeenkomst gesloten waarbij het windpark jaarlijks gedurende 20 jaren een bijdrage van zo’n €500.000 zal storten in een omgevingsfonds. Of dit voldoende is valt nu nog niet te zeggen en hangt af van informatie die nog aangeleverd gaat worden.

 

Publicatiedatum: 24 november 2016