VVD: combinatie voor coalitie teleurstellend

De komende weken wordt door PvdA, CDA, FNP en Grienlinks bekeken of het mogelijk is om een nieuw College van Gedeputeerde Staten te formeren. Deze combinatie werd door PvdA lijsttrekker Hans Konst genoemd als zijn eerste voorkeur. Daarmee vallen de grootste winnaars van de verkiezingen (VVD, D66 en PVV) buiten de boot.

Zoals bekend heeft de PvdA het voortouw genomen bij de formatie omdat zij de grootste partij zijn geworden. De VVD vindt het teleurstellend dat voor deze combinatie is gekozen. Er zou eerst op inhoud een verkenning plaatsvinden. Er is nu echter voor gekozen om eerst een combinatie van partijen te kiezen en daar vervolgens de onderhandelingen mee in te gaan.

Vergadering 23-03-2011 >>>

Publicatiedatum: 25 maart 2011