VVD content met Deltaprogramma

Eind vorig jaar heeft de Stuurgroep Deltraprogramma Waddengebied een brief naar Provincie Fryslân gestuurd waarin wordt gevraagd om een bestuurlijke reactie op de voorlopige denkrichtingen in het Deltaprogramma.

De VVD is vanzelfsprekend blij dat er gewerkt wordt aan het nieuwe deltaprogramma maar heeft wel enkele opmerkingen. De VVD is geen tegenstander van de ontwikkeling van natuurlijke en innovatieve dijkconcepten, maar dit mag zeker niet zorgen voor vertraging. "Veiligheid is belangrijker en staat wat betreft de VVD dan ook op één", aldus VVD Statenlid Franke Doting

In de brief wordt geschetst dat de risico's voor Fryslân niet groter worden, maar toch wil de VVD hier de vinger aan de pols houden en kunnen controleren of dat echt wel zo is. Daarom heeft de VVD samen met de FNP een motie ingediend die dat mogelijk maakt.

Ook is de VVD blij met de voorgestelde waterpeilen voor het IJsselmeer. In eerdere plannen is er wel eens gesproken over een veel hoger waterpeil maar dit is volgens de VVD geen goede zaak. De VVD is er tot slot ook content mee dat projecten als Blue Energy worden meegenomen in dit programma.

Publicatiedatum: 21 maart 2013