VVD content met weidevogelnota

In februari 2013 lag de koersnotitie voor weidevogels ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten en daaropvolgend stond nu op 25 juni 2014 de uitwerking daarvan, de weidevogelnota zelf, op de agenda van de Staten. De ambitie is om de neerwaartse trend van veel weidevogelsoorten om te buigen naar een opwaartse trend, zodat zich levensvatbare en duurzame populaties kunnen ontwikkelen.

De VVD is blij met de nota zoals die nu voorligt. "De VVD is er mee ingenomen dat de motie over predatie die we hebben ingediend bij de koersnotitie, dat vroeg om met concrete voorstellen te komen over predatiebestrijding, ruim aandacht krijgt in deze nota" aldus VVD Statenlid Franke Doting. Ook de toezegging van de gedeputeerde in de commissie, dat er geen structurele uitgaven worden gedaan, alvorens de financiële dekking definitief rond is, is voor de VVD belangrijk en daarom kan de VVD prima instemmen met deze nota.

Wel moet er voor gewaakt worden dat het niet al te bureaucratisch wordt en daarom diende de VVD met de ChristenUnie een motie waarin wordt verzocht om de stofkam te halen door de overige regels omtrent dit beleid en overbodige regels te schrappen. "Te veel regels kan boeren er van weerhouden mee te werken aan dit beleid en juist de boeren hebben we hierbij hard nodig", aldus Doting.

Publicatiedatum: 26 juni 2014