VVD: Fries teruggeven aan Fryslan vanzelfsprekend!

De VVD is voorstander om de provincie Fryslân verantwoordelijk te maken voor het Fries in het onderwijs. Een voorstel van VVD-staatssecretaris Dekker om deze bevoegdheid te decentraliseren van het Rijk naar de provincie wordt door de VVD van harte gesteund. Het is voor het eerst dat het ministerie een dergelijke bevoegdheid afstaat aan een lager bestuursorgaan. Het Fries is de tweede officiële rijkstaal van Nederland.

In eerste instantie had de VVD deze wetswijziging aangemeld als hamerstuk. Niet omdat het niet belangrijk is, maar juist omdat deze wetswijziging wat de VVD betreft vanzelfsprekend is. Volgens Karin Straus, woordvoerder onderwijs van de VVD, kan de provincie het beste zelf de kerndoelen voor het Fries vaststellen.

"Met deze wetswijziging leggen we de bevoegdheid over de Friese taal daar waar deze thuis hoort, namelijk bij de Friezen", aldus Karin Straus (Tweede Kamerlid VVD).

Publicatiedatum: 31 januari 2014