VVD: Friese evenementen moeten te zien blijven op Omrop Fryslan

Afgelopen juni is het nieuwe mediabeleid gepresenteerd waarbij onder andere de landelijke publieke omroepen is gevraagd om met voorstellen te komen tot een model voor integratie van deze omroepen. Ook werd er beleid gepresenteerd voor de regionale omroepen, die naar Nederland 3 zouden moeten. Het Regeerakkoord van VVD en CDA staat: "Landelijke en regionale publieke omroepen worden meer geïntegreerd, bijvoorbeeld door regionale vensters op een landelijk net. Besparingen komen ten goede aan de regionale omroep."

De Statenfractie van de VVD heeft zijn zorgen geuit aan GS en aangegeven dat vensterprogrammering niet persé slecht te zijn, maar dat het gaat om hoe het wordt uitgevoerd. Het kan wat betreft de VVD niet zo zijn dat er straks een landelijke netcoördinator beslist over het wel of niet uitzenden van de PC in Franeker.

Naar aanleiding van dit nieuwe mediabeleid heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD moties ingediend die meer duidelijkheid moeten geven in het komende onderhandelingsproces tussen NPO en de regionale omroepen (ROOS). Er wordt in deze moties bevestigd dat de regionale omroepen niet alleen een nieuwsfunctie hebben, maar ook een bredere taak, en dat zij de ruimte moeten houden voor het uitzenden van regionale evenementen. Daardoor kan Omrop Fryslân evenementen als de PC in Franeker blijven uitzenden. Regionale cultuur en evenementen moeten wat de VVD betreft mogelijk blijven. In de antwoorden gaat het college van GS volledig voorbij aan deze behandeling in de Tweede Kamer. De VVD Fryslân vindt dat opmerkelijk.

Het college van GS somt in de antwoorden verder op welke acties het college heeft ondernomen. De acties beperken zich vooral tot het sturen van brieven en richten zich vooral ook op de Taalwet en een nieuwe bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur die er nog moet komen. Het is volgens de VVD Fryslân goed om zich ook meer te richten op het Mediabeleid van minister Van Bijsterveldt en via persoonlijke contacten de positie van Omrop Fryslân onder de aandacht te brengen.

De VVD in Fryslân houdt, in goed contact met de Tweede Kamerfractie, de ontwikkelingen omtrent de positie van Omrop Fryslân in de gaten.

 
Omrop Fryslân: Uitzenden regionale evenementen blijft mogelijk

VVD stelt vragen over nieuwe mediabeleid in relatie tot Omrop Fryslan (en antwoorden)

 

 

Publicatiedatum: 13 september 2011