VVD Fryslan blij met eerste stap financiering Wetsus

VVD Fryslân is blij met het nieuws dat de eerste stap is gezet voor de toekomstige financiering van het topinstituut op het gebied van watertechnologie Wetsus. Minister Verhagen heeft 18 januari jl. toegezegd Wetsus te subsidiëren voor de komende vier jaar met 19 miljoen euro.

Waterinstituut Wetsus valt onder het topsectoren beleid ‘water' van het Rijk. De Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden stellen 13 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast wordt er door het Rijk nog gezocht naar extra geld vanuit andere ministeries.

De VVD heeft al eerder opgeroepen dat er snel duidelijkheid moet komen over het waterinstituut. Het is volgens de VVD belangrijk dat Wetsus blijft bestaan. Wetsus speelt een centrale rol in het economisch watercluster voor Fryslân, zorgt voor werkgelegenheid en is voor kennis en innovatie.

In december 2011 dienden VVD-kamerlid Anne Wil Lucas en PvdA-kamerlid Lutz Jacobi een motie in met de oproep dat er voor 1 maart 2012 duidelijkheid moest zijn over de financiering van Wetsus.

Publicatiedatum: 20 januari 2012