VVD Fryslân: Investeren in economie, bereikbaarheid en verlaging van belasting!

De uitvoeringsagenda 2015-2019 is gereed. Dit is ruim een maand nadat Provinciale Staten het coalitieakkoord ‘Mei elkenien foar elkenien' hebben vastgesteld. Een goede zaak en het geeft duidelijk aan hoe voortvarend dit college aan deze nieuwe bestuursperiode is begonnen. De VVD is blij met deze uitvoeringsagenda. De focus ligt op het versterken van de Friese economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het verlagen van de belastingen.

De coalitie wil een zo krachtig mogelijke impuls aan de Friese economie geven. Daarom brengen zij al het economisch beleid en alle fondsen onder in één programma. Daarnaast komt er een ondernemersloket. Hier kunnen ondernemers terecht voor advies. Verder wordt een eigen Friese ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Het toerisme stimuleren we door € 12 miljoen vrij te maken. Hiervoor gaan we onder andere de zichtbaarheid van onze provincie vergroten en het ondernemerschap stimuleren. Gedeputeerde Klaas Kielstra: “Met recreatie en toerisme willen we de natte en de droge recreatie verbinden. Daarnaast scheppen we mogelijkheden voor ondernemers om te investeren in deze voor Fryslân zo belangrijke sector.”

In bereikbaarheid investeert de coalitie komende jaren € 30 miljoen. Dit wordt besteed aan een programma voor wegverbreding en het veiliger maken van wegen. Daarnaast gaan we investeren in knelpunten waaronder de N359. Ook verhogen we het jaarlijkse onderhoudsbudget. Zo komen provinciale wegen in Fryslân er beter bij te liggen.

Met het aantreden van dit nieuwe college worden vanaf volgend jaar ook de belasting op het autobezit met 30% verlaagd. Dit betekent een directe lastenverlichting voor de Friezen van €20 miljoen per jaar. Dit geeft een impuls aan de koopkracht en zal een positief effect op de economie hebben.

Fractie voorzitter Avine Fokkens: “Wij kijken als VVD uit naar goede samenwerking met onze coalitiepartners. Vier mooie jaren met een herkenbaar VVD signatuur liggen voor ons.”

 

Publicatiedatum: 2 juli 2015