VVD Fryslan tegen Culturele Hoofdstad 2018 op deze manier

De discussie rondom Kulturele Haadsted, wordt gevoerd door politici en direct betrokkenen. En dat is direct ook het probleem volgens de VVD. Er wordt gesproken over de "pikefelfaktor" van Simmer 2000 en Elfstedentocht. En dat is bijna een belediging. Kulturele Haadsted is niet van de Friezen of van onderop ontstaan zoals deze fantastische evenementen.

Kulturele Haadsted is eerder te vergelijken met Fryslan 500. Een bestuurlijk plan en ambitie, een volstrekt mislukt plan.

De VVD wil waken voor een bestuurlijke tunnelvisie. Iets dat je begint vanuit een goed idee, intentie en ambitie, maar koste wat kost wilt doorzetten! Ook al staan er heel veel signalen op rood!

De afgelopen tijd hebben tegenstanders heel wat te horen te kregen. "Makkelijk cynisme", "geen ruime blik" of "een vrij bekrompen provinciale politiek".
De gedeputeerde vertaalt dit voor de tegenstanders als "it is sa wol bêst genôch"en "wat sille wy úthelje". Woorden die ik nog nooit gehoord heb als het gaat om de culturele hoofdstad. Dat is jammer, dit doet de argumenten van tegenstanders tekort, veel tekort.

De VVD is niet de partij van "it is wol bêst genôch". Integendeel! Als dit traject niet wordt voort gezet, dan wil de VVD dat de € 2,4 miljoen ingezet wordt voor cultuur, en dan ook echt cultuur. Niet in allerlei organisatorische "jildvergriemerij", maar in culturele activiteiten in Fryslân.

Als je ambitie hebt moet je daarin ook bereid zijn te investeren. Liverpool wordt vaak als succes aangehaald. Maar die investeerde maar liefst € 140 miljoen. Het college van GS spreekt zelf van een investering van € 60 tot 70 miljoen die nodig is na 2013! Zijn de provincie en de gemeente daar ook toe bereid? Voor de gemeente Leeuwarden lijkt het er nog niet op. Tot nu toe veel mooie woorden, maar men wil er geen cent insteken. Dat is wel randvoorwaardelijk. En dus voor de VVD niet acceptabel. De teneur in de gemeenteraad is: ach, laten we eerst maar even kijken, iemand anders betaalt de rekening ... Geen echt enthousiasme of commitment!

De VVD is altijd duidelijk geweest: de Culturele Hoofdstad kan een kans zijn. Ook economisch gezien. Dat ziet de VVD ook! Voorwaarde is dan wel dat je de status ook daadwerkelijk binnen haalt.

Daarvoor heb je wel een goede visie, organisatie en budget nodig. Dat zegt niet alleen de VVD, maar een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. En dat is er niet!

Het gaat er volgens de Europese Commissie om dat het voor je stad iets nieuws is, en niet ongeveer hetzelfde als je altijd al deed maar dan overal meer van hetzelfde. En wat zegt burgemeester Crone vorige week woensdag in de raad: De kandidaatstelling is de optelsom van "bestaande zaken met een strik eromheen".

En dan Crone afgelopen vrijdag in de krant: "De provincie zal wel over de brug komen met het geld, de coalitie zal wel akkoord gaan. En dan moet er in 2 of 3 wijken nog wat gebeuren, en wat met sport. Dat moet voor eind maart, maar dat is al zo snel, dus dat rekken we wel op tot april of mei."

Dat is eigenlijk gewoon een belediging! Nu al wordt gezegd dat maart niet wordt gehaald? Wat vind het college hiervan? En hoe komt burgemeester Crone aan het idee komt dat de coalitie wel akkoord zal gaan? De gedeputeerde heeft gezegd dat het een open discussie was en dat er niet met het coalitie-akkoord gezwaaid zou worden!

Inmiddels zijn we 1,5 jaar en € 2 miljoen verder, en we hebben nog niks. De VVD wil dat complete openheid van zaken komt als het om de financiën gaat, dus ook om subsidies die via andere kanalen als bijvoorbeeld de stichting lopen, nu en in de toekomst! Uit de recent vrijgegeven financiële overzichten blijkt dat maar liefst 50% (ofwel € 1 miljoen) is uit gegeven aan allerlei organisatorische zaken (personeel, huisvesting, PR, etc.).

De afgesproken resultaten voor eind 2011 zijn niet gehaald. In de commissie is daar al uitgebreid over gesproken. Een vage intentieverklaring met Leeuwarden is absoluut niet de in een VVD-motie genoemde harde overeenkomst met rechten en verplichtingen. De VVD betreurt dat! Vooral ook omdat er tussentijds door het college niet is gecommuniceerd, dat het allemaal anders werd. Hoe serieus neemt het college de afspraken met Provinciale Staten?

College sluit het stuk voor Provinciale Staten af met een aantal conclusies:
• We hebben de ambitie: is dat geen blinde ambitie?
• We hebben de urgentie: welke is nog volstrekt onduidelijk!
• We hebben draagvlak: de draagvlakmeting van het college is nietszeggend! De opiniepeiling van Omrop Fryslan geeft aan dat 37% van de Friezen € 2 miljoen wil investeren in de culturele hoofdstad. Het enthousiasme daalt direct als het geld moet kosten met 13%. Wat als de investering € 4 miljoen is? Of € 10 miljoen? Of € 60/70 miljoen, zoals college zegt?
• We hebben een kans: de concurrentie-analyse wijst wat anders uit!
• We hebben een samenwerking met gemeenten: maar geen harde overeenkomst met Leeuwarden en geen geld vanuit die gemeenten!
• We hebben de middelen, de mensen en de motivatie: de middelen zijn er nog lang niet, laat staan € 60 tot 70 miljoen, Leeuwarden draagt niks bij, de eind 2010 afgesproken resultaten zijn niet gerealiseerd en in de organisatie tot nu toe heeft de VVD geen enkel vertrouwen!
• We hebben een programma op weg naar 2018: er is geen programma en geen plan, hooguit een aantal bestaande zaken met een nietje erdoor, de jaarplannen 2012 en 2013 van de stichting konden de prullenbak in.

De VVD ziet niets (meer) in het project op deze manier. Want essentiële onderdelen als visie, organisatie en budget ontbreken!

 

Publicatiedatum: 22 december 2011