VVD Fryslan wil geen stijging van opcenten

In Fryslân stijgt de opbrengst van de opcenten van 57,7 miljoen euro in 2011 naar 65,3 miljoen euro in 2015. Dat is een stijging van ruim 13% Daarmee komt de provincie Fryslân hoger uit dan het landelijk gemiddelde. En de afspraak was eerder al gemaakt dat dit niet zou gebeuren.

Naast de inflatiecorrectie, worden de opcenten extra verhoogd vanwege de centrale as en nemen de opbrengsten extra toe door toename van het aantal voertuigen. Daartegenover staan echter eens forse bezuinigingen op verkeer en vervoer door het college (13 miljoen euro structureel plus nog een eerdere bezuiniging van ruim 1,5 miljoen euro structureel). Als de VVD Fryslân nu ziet wat er gebeurt met dit totale pakket, dan is dat voor de VVD Fryslân niet acceptabel.

Het is volstrekt onevenwichtig volgens de VVD Fryslân. Zeker ook omdat in heel veel provincies de opcenten gelijk blijven, of zoals in Limburg zelfs fors dalen met 10%. Er is ook geen evenwicht meer tussen de inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting en de uitgaven voor verkeer.

Bij de Begroting 2012 zal de VVD dan ook voorstellen om de opcenten op hetzelfde peil te houden.

 

Omrop Fryslân --> VVD: Opsinten net omheech

Publicatiedatum: 11 oktober 2011