12006133_1016210491733786_2528511515084684930_n-1

VVD Fryslân ziet kansen bij uitbreiding Lelystad Airport

12006133_1016210491733786_2528511515084684930_n-1

De VVD in Fryslân is voor uitbreiding van Lelystad Airport. Het is nu al duidelijk dat Lelystad Airport in de toekomst de potentie heeft uit te groeien tot een banenmotor. Overal waar vliegvelden floreren, vestigen zich bedrijven. Dit kan belangrijk zijn voor banen in het noorden, juist ook in onze provincie. Fryslân ligt vlakbij deze nieuwe luchthaven en zal merken dat de economie hiermee aantrekt. Als het in Lelystad regent zou het rondom Lelystad moeten druppelen. Maar het zal voor Fryslân niet bij druppelen blijven is de verwachting van de VVD. Gemeenten, provincies, Rijk en aanverwante organisaties zoals bijvoorbeeld SNN zouden juist gezamenlijk moeten optrekken om te zorgen dat er goede openbaar vervoer verbindingen richting Lelystad Airport komen.

De VVD is ook voor herverdeling van het luchtruim. Dit mag wat ons betreft echter niet leiden tot vertraging van de opening van Lelystad Airport. Uit een brief van de Minister die recent naar de Tweede Kamer is gestuurd blijkt dat het geheel van besluitvorming rondom de herverdeling van het luchtruim pas in 2023 plaats kan vinden. Maar op onderdelen kan hier wel al eerder (in 2019/2020) een begin gemaakt worden. Een gefaseerde toename van het aantal vluchten op dit vliegveld tot die tijd vinden wij wel passend.

Uiteraard hebben wij ook oog voor de zorgen van onze inwoners met betrekking tot mogelijke overlast door de uitbreiding van dit vliegveld. Gelet op de commotie rondom de MER zal er wat ons betreft nu dan ook een extra zorgvuldig en transparant proces gevoerd moeten worden met kwalitatief goede informatie. Wij vragen het college hier ook extra op te letten en hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld aan de Alders Tafel.

Publicatiedatum: 24 januari 2018