Verkiezingsprogramma PS 2023 Ambitieus en zelfbewust de toekomst tegemoet - kopie

VVD Fryslân presenteert verkiezingsprogramma: Ambitieus en zelfbewust de toekomst tegemoet

Verkiezingsprogramma PS 2023 Ambitieus en zelfbewust de toekomst tegemoet - kopie

‘Deze verkiezingen gaan over toekomst van Fryslân en de VVD wil in dit verkiezingsprogramma laten zien wat we te bieden hebben aan de inwoners van onze mooie provincie’, zegt Avine Fokkens-Kelder. Op onze nieuwe website is vanaf nu het verkiezingsprogramma te lezen. Met de titel ‘Ambitieus en zelfbewust de toekomst tegemoet’ laten de liberalen zien dat ze Fryslân vooruit willen brengen.

Voor VVD Fryslan is de Lelylijn een essentieel onderdeel van die toekomst. Voor de goede bereikbaarheid van Noord-Nederland en Fryslân in het bijzonder is de nieuwe spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden onontbeerlijk.

De VVD heeft de ambitie ook na de verkiezingen deel te nemen aan het college. Lijsttrekker en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder wil zich inzetten voor meer woningbouw in de steden en dorpen, verdere verduurzaming van onze energievoorziening,voor het versterken van de Fryske economie en het aantrekken van huisartsen.

Voor starters op de woningmarkt wil de VVD een provinciaal woonfonds instellen om deze groep te helpen. Vergunningen voor nieuwe woningen moeten sneller en de VVD wil daarom de Friese flexpool inzetten om knelpunten op de woningmarkt te verhelpen.

Het capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet zorgt voor veel problemen in het leveren en afnemen van energie en nieuwe aansluitingen. De VVD Fryslân wil pilots voor de opslag van energie. De provincie moet hierin koploper worden.

Voor veel inwoners is het een probleem om aan een huisarts te komen. Veel praktijken zitten vol. Met een Fries Huisartsenfonds moet het voor nieuwe huisartsen aantrekkelijker worden om langjarig in Fryslân te komen wonen en werken.

Friese werkgevers hebben steeds meer moeite met het vinden van mensen die het werk kunnen doen. Hier willen de liberalen werk van maken door onder andere samen met de onderwijsinstellingen en de werkgevers in te zetten op goede bijscholing en omscholing.

Publicatiedatum: 23 december 2022