001_boerderij-image-1054563-1

VVD: Ganzenbeleid was altijd al een slap compromis

001_boerderij-image-1054563-1

Na het uiteenvallen van het veel besproken Ganzenakkoord roept de VVD het college in Fryslân op nu snel zelf met een plan te komen om de schade die ganzen veroorzaken te beperken. Al bij de behandeling in de Staten van het ganzenakkoord noemde de VVD het akkoord een slap compromis.

De verhouding tussen de onderhandelaars was niet juist. "Er zaten naar verhouding veel meer natuurorganisaties aan tafel dan agrarisch ondernemers die daadwerkelijk schade ondervinden van de ganzen, ga nu op korte termijn opnieuw met elkaar om tafel maar zorg dat de verhoudingen juist zijn" aldus VVD Statenlid Franke Doting. Voor de VVD is het daarbij van groot belang dat in ieder geval de landelijke jagersvereniging (KNJV) ook weer gaat deelnemen aan het overleg.

De VVD is blij dat er nu gehoor wordt gegeven aan de protesten van de boeren en de jagersverenigingen. Volgens hen ontbrak de onderbouwing van de noodzaak tot aanpassing van het winterganzen beleid. Juist het beperken van het toenemende aantal ganzen is voor hen het hoofddoel van het akkoord.

Vooral in Fryslân is het ganzenprobleem erg groot en de VVD roept het college dan ook op om snel met een voorstel te komen waarin ruim oog is voor maatwerk. De winterrust op deze manier moet van tafel en daarnaast moet er het hele jaar kunnen worden gejaagd op overjarig gras. "Er moet snel wat gebeuren want op deze manier doorgaan is geen optie, steeds meer landbouwgronden lopen schade door het toenemende aantal ganzen" aldus VVD Statenlid Franke Doting.

Publicatiedatum: 4 december 2013