VVD juicht directe aanvraag Waddenfonds voor bedrijfsleven toe

Eind augustus heeft VVD Fryslân schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS over het Waddenfonds. De VVD vindt het jammer dat het proces zo lang heeft stil gelegen, terwijl de afspraak was dat er tempo gemaakt zou worden.

GS heeft als antwoord op de schriftelijke vragen aangegeven dat zij juist van mening is dat er tempo in zit. "We verwachten dat het dagelijks bestuur van het fonds al in november de eerste beschikkingen afgeeft", aldus het college van GS. Per 1 oktober konden er aanvragen ingediend worden. Eerder werd gesproken over ‘voor de zomer'.

De VVD wilde ook graag weten hoe GS ervoor gaat zorgen dat niet alleen overheden en natuurorganisaties projecten gaan aanvragen, maar juist ook ondernemers en particulieren. Die kunnen met name de economie een impuls geven. De afspraak is dat de verdeling van de middelen in het Waddenfonds voor 50% ten goede komen aan economie en voor 50% aan natuur. GS geeft aan dat dit gewaarborgd wordt door de projectorganisatie van het bestuur van het waddenfonds. Deze organisatie werkt met zogenoemde themaregisseurs en deze onderhouden volgens GS een nauwe relatie met het werkveld. Ook is het vanaf 1 oktober voor het bedrijfsleven direct mogelijk om aanvragen in te dienen en GS denkt dat ook dit ervoor gaat zorgen dat het bedrijfsleven gebruik gaat maken van het Waddenfonds. Al geeft GS wel toe dat dit nu nog geen 50% van het fonds is. De VVD zal er op toe blijven zien dat de 50/50 verdeling ook wordt nageleefd.

 

Publicatiedatum: 13 november 2012