VVD Kamervragen over veiligheid op de Afsluitdijk

Vragen van de leden Visser en Aukje De Vries (beide VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake overlast onderhoud Afsluitdijk.
 
1.    Heeft u kennisgenomen van het artikel “Onderzoek extra borden”?
 
2.    In hoeverre bent u van mening dat extra borden de problemen kunnen oplossen of is er meer nodig?
 
3.    Is er sprake van een toename van het aantal ongelukken sinds de start van de wegwerkzaamheden op de Afsluitdijk? Zo ja, heeft u hier een verklaring voor?
 
4.    In hoeverre is er sprake van een toename van het aantal files op kantoordagen en in het weekend? In hoeverre is de brugbediening hier debet aan?
 
5.    Op welke wijze worden de brugsluitingen tussen Den  Oever, Kornwerderzand en Bolsward op elkaar afgestemd? Welke criteria worden gebruikt ten behoeve van het auto- en scheepvaartverkeer? Wordt de brug- en sluisbediening afgestemd op de drukte op de weg? Hoe worden deze op elkaar afgestemd en hoe zijn de gebruikers geïnformeerd?
 
6.    Wanneer is het eigen verkeersdeskundig onderzoek van Rijkswaterstaat afgerond? Welke opties worden er verkend? Welke maatregelen zijn er inmiddels genomen om de weggebruikers beter te informeren over de werkzaamheden? Welke maatregelen bent u bereid om te nemen?
 
7.    Waarom worden er gelijktijdig wegwerkzaamheden verricht waardoor de kans op files en op ongelukken alleen maar groter worden?
 
8.    Kunt u aangeven welke werkzaamheden nu tegelijkertijd worden verricht op en rondom de Afsluitdijk? Welke vertraging brengt dit met zich mee bij de verschillende gebruikers, van automobilisten tot aan het scheepvaartverkeer? Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond?
 
9.    Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Nota overleg MIRT dit najaar?
Publicatiedatum: 16 oktober 2015