VVD kiest voor Nieuw Thialf met twee banen

De Statenfractie van de VVD zal aanstaande woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten voor een Thialf met twee banen pleiten. Vernieuwbouw op de huidige locatie met een wedstrijdbaan en daarbij een topsporttrainingshal met tweede baan zal de innovatie en faciliteiten voor topsporttraining op een hoger niveau tillen en een aantrekkingskracht op bedrijven hebben om te investeren.

Schaatsen is een van de visitekaartjes van de Nederlandse topsport. Thialf is hier onlosmakelijk mee verbonden en moet dat ook blijven. Denk je aan schaatsen, dan denk je aan Thialf en dan denk je aan Fryslân. Met een vernieuwde wedstrijdbaan en daarbij een trainingsbaan voor de topsport zal Thialf het icoon voor de schaatssport blijven dat het ook altijd is geweest.

Regionale economie is één van de kerntaken van de Provincie. En een tweede baan voor de topsport stimuleert de economie door de aantrekkingskracht voor investeringen in het bedrijfsleven. Dit bleek onder andere bij het topsportzwembad de Tongelreep in Eindhoven, beter bekend als het Pieter van den Hoogenband zwembad. Op dit moment heeft het Innosport Lab Tongelreep een 25-tal bedrijven aan zich verbonden en doen zij metingen voor grote zwemmerken. Voor de schaatssport is een soortgelijke ontwikkeling goed denkbaar. Fryslân kan zich met deze tweede baan verder ontwikkelen als sportprovincie, en geeft hiermee een stimulans aan het vestigingsklimaat voor sporters en bedrijven en draagt bij aan een verbeterde uitstraling van Heerenveen als sportstad. Ook kan een Nieuw Thialf een impuls geven aan de ontwikkeling van het sporttoerisme in Fryslân.

Een tweebaansvariant biedt meer kans op cofinanciering van andere overheden en van het bedrijfsleven voor de bouwkosten van Nieuw Thialf. Een gegeven waar de VVD veel waarde aan hecht. Mocht de beoogde cofinanciering niet realiseerbaar zijn dan vindt de VVD dat er een prioritering in het Programma van Eisen moet komen zodanig dat er met minder inzet van middelen in de meest belangrijke zaken voorzien kan worden, maar waarbij de ambitie van een wedstrijdhal en een topsporttrainingshal overeind blijft.

De VVD vindt het van groot belang dat er nu op zo kort mogelijke termijn met de bouw van Nieuw Thialf wordt begonnen. Uitgangspunt is en blijft dat er in juni 2013 een realisatiebesluit genomen wordt en dat de schep daarna zo snel mogelijk de grond in gaat. De bouw van een Nieuw Thialf zal daarbij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bouwsector in Fryslân die het momenteel erg moeilijk heeft. De VVD is van mening dat de aanbesteding zo ingericht dient te worden dat ook het Friese bedrijfsleven een reële kans heeft om een bijdrage aan de bouw van een Nieuw Thialf te leveren.

Media:

VVD: kies voor Thialf met twee banen

Publicatiedatum: 18 december 2012