provinciehuis-1

VVD krijgt steun voor “Goose Busters” motie

provinciehuis-1

“De VVD waarschuwt al jaren dat het beleid waarbij de kool en de gans gespaard worden grote stinkende wonden gaat opleveren. Het gevoerde beleid van de laatste jaren heeft er dan ook voor gezorgd dat de ganzenproblematiek de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen,” aldus VVD Statenlid Nynke Koopmans. Afgelopen woensdag werd in Provinciale Staten het nieuwe ganzenbeleid vastgesteld waarbij er ruimere verjagingsmogelijkheden zijn toegestaan. Zo is de winterrust afgeschaft en zijn de foerageergebieden verkleind. De VVD heeft ingestemd met dit nieuwe beleid maar heeft middels een aantal moties nog wel (succesvol) gepleit voor aanvullende maatregelen.

Met het nieuwe beleid wordt een groot beroep gedaan op de jagers. Zij moeten namelijk deze enorme klus klaren maar geven aan daar te weinig capaciteit voor te zullen hebben. Als ondersteuning van de eigen jagers van de boeren, wil de VVD graag dat er “Goose Busters” teams vanuit de provincie worden opgezet die kunnen worden ingeschakeld als de boeren dat nodig achten. De VVD heeft daarvoor een motie ingediend die met ruime meerderheid werd aangenomen.

Daarnaast heeft de VVD samen met nog een flink aantal andere partijen een motie ingediend dat het mogelijk moet maken om een uur voor zonsopgang en een uur na zonsopgang te jagen. “Wij zijn van mening dat alle mogelijke middelen tot verjaging moeten worden ingezet om daar waar het gras voor koeien bedoeld is, de ganzen kunnen worden verjaagd. Daarom dienen we ook voor dit voorstel een motie in”, aldus Koopmans. Ook deze motie werd door een ruime meerderheid aangenomen.

Tot slot heeft de VVD nog aandacht gevraagd naar de verantwoordelijkheid van de terrein beherende organisaties (TBO’s). De VVD blijft het oneerlijk vinden dat de opdracht tot reductie van de ganzen voor de volle 100% bij de boeren en jagers wordt neergelegd terwijl natuurorganisaties ook stakeholders zijn in dit dossier. De VVD heeft een motie ingediend om die verantwoordelijkheid verder handen en voeten te geven. De motie kon helaas niet op een meerderheid rekenen.

 

Moties:

05_ VVD_Aanvullende verjaagteams (Goosebusters)_Motie

05_Verjagen met ondersteunend afschot rond zonsopgang en zonsondergang_Motie

05_VVD_onderzoek bonusmalus regeling TBO's_Motie

Publicatiedatum: 13 juli 2017