VVD kritisch op ontwikkelen van grote zonneparken in Friesland.

In hoeverre wordt voorkomen dat het Friese landschap wordt aangetast door de komst van grote zonneparken van soms wel tientallen hectaren groot? De VVD stelt hierover, samen met het CDA, schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Mede aanleiding hiervoor is de ontwikkeling van een grootschalig zonnepark in Oosterwolde waar de bevolking niet of nauwelijks bij zou zijn betrokken. Ook wil de VVD weten of het klopt dat dit project al wordt gebouwd zonder passende vergunning.

Sylvia Hosman (VVD) wijst de gedeputeerden op structuurvisies en notities waarin staat dat het behouden en versterken van het Friese landschap een provinciaal uitgangspunt is. “Daarnaast geldt dat Friezen zich, volgens het Fries Sociaal Planbureau, verhoudingsgewijs gelukkiger voelen dan mensen in andere provincies. Dit komt voor een belangrijk deel door het mooie landschap. Dat landschap moeten we wel bewaken, ook voor de generaties na ons”.

In hun schriftelijke vragen hierover stellen Hosman en Maaike Prins (CDA) tevens het draagvlak onder burgers voor duurzaamheidsprojecten aan de orde. Ondanks dat de provincie eerder aangaf dit van belang te vinden, lijkt nu het tegenovergestelde het geval in Oosterwolde. Op 10 december wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor buurtbewoners, terwijl de bouw van het 40 hectare tellende zonnepark al zou zijn begonnen. Oorspronkelijk was de gedachte dat zonneweides ontwikkeld zouden worden vanuit burgerinitiatieven en daarop zijn ook de provinciale notities geënt. Maar nu blijkt in de praktijk dat het eerder grote projectontwikkelaars zijn die grootschalige initiatieven nemen en daarmee landeigenaren benaderen.

Publicatiedatum: 11 december 2018