VVD kritisch over Polderhoofdkanaal

Op 6 juni stond de heropening van het polderhoofdkanaal op de agenda van de commissie LL&W. Het polderhoofdkanaal is een project waarin de provincie in het kader van het Friese Merenproject participeert. In 2005 is gestart met de uitvoering van het project om het Polderhoofdkanaal open te stellen voor de recreatievaart. Door een schorsing van de verleende ontheffing van de flora en faunawet liggen de werkzaamheden sinds 2008 stil. De kosten voor dit project zijn inmiddels verdubbeld tot een bedrag van €16,95 miljoen euro.

De VVD is kritisch over dit hoge bedrag en heeft in de commissie gevraagd of het deze investering waard is. Het project levert namelijk maar 22 fte op en dat is ruim €770 000,- per arbeidsplaats! Ook de regeling dat de provincie de natuurcompensatie voor eigen rekening en risico moet aanleggen voor een gemeentelijk project is een raar punt in de afspraken. Juist dit is namelijk het meest complexe onderdeel. De VVD wil graag weten wat hiervan de risico's zijn. Tot slot wil de VVD nog graag weten of de verhoudingen en constructie rondom het beheren van vaarwegen hetzelfde blijft nadat de nieuwe constructie rondom het vaarwegenbeheer in werking is getreden. In het stuk staat nu dat de gemeenten het beheer en onderhoud doen. Maar wordt dat straks niet de provincie of het wetterskip? De antwoorden op deze vragen moest de gedeputeerde de VVD schuldig blijven en worden binnenkort schriftelijk beantwoord.

Publicatiedatum: 12 juni 2012