VVD: leg natuur efficient aan

Onlangs zijn er walbeschoeiingswerkzaamheden geweest in de Luts. In deze walbeschoeiingen zijn onder andere ook vispassages aangelegd. De VVD is een voorstander van het aanleggen van vispassages maar zou het logisch en efficiënt vinden als deze passages, zo mogelijk, meerdere doelen kunnen dienen. Deze mogelijkheid doet zich nu voor in de Luts.

Doordat de vispassages te smal zijn hebben dieren als dassen en reeën moeite met uit het water komen. De VVD wil graag weten of het college bekend is met de aanlegging van de passages en bereid is om dergelijke passages efficiënter aan te leggen zodat meer dieren er gebruik van kunnen maken. Daarnaast wil de VVD graag weten of er is geïnformeerd naar extra mogelijkheden voor de natuur.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS

 

 

College van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Vispassages in de Luts
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Is het college van GS bekend met de walbeschoeiingswerkzaamheden in de Luts?

 

2. Bent u het met de VVD eens dat de vispassages breder en efficiënter kunnen worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?

 

3. Heeft het ingenieursbureau enkel de opdracht gekregen om vispassages te ontwikkelen? Zo nee, welke bredere opdracht heeft het bureau dan gekregen? Zo ja, is er dan bij lokale natuurorganisaties geïnformeerde naar extra mogelijkheden voor de natuur? Zo nee, waarom niet?

 

4. Met een kleine ingreep kunnen de vispassages breder worden gemaakt. Hierdoor kunnen meer dieren (zoals dassen en reeën) gebruik maken van de passages. Is GS bereid om zich hiervoor in te zetten? Zo nee, waarom niet.

Indiener(s) VVD – Franke Doting

 

Datum 17 april 2013
Publicatiedatum: 17 april 2013