VVD let op kosten van Duurzame Energie

Gisteren zijn er tijdens Provinciale Staten twee moties van de VVD aangenomen bij de behandeling van de beleidsbrief Duurzame Energie. Met de eerste vraagt de VVD om bij de begroting eenduidig en vergelijkbaar inzichtelijk te maken hoe de uitgaven aan duurzame energie bijdragen aan de doelstellingen. De VVD is namelijk van mening dat de inzet van gelden deel uit moet maken van de monitoring van het beleid zodat het beleid tijdig kan worden bijgestuurd.

Daarnaast heeft de VVD een motie ingediend waarin GS wordt verzocht om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan om te komen tot een optimale informatievoorziening over de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijfs- en kantoorgebouwen en mogelijke regelingen hiervoor. Bijna alle partijen in de Friese Staten stemden voor deze motie. De VVD vindt draagvlak voor duurzame energie van groot belang en door optimaal gebruik maken van bestaande daken wordt het Friese landschap niet volgebouwd met zonne-weides.

VVD-Statenlid Sylvia Hosman herinnerde de Staten verder aan het zeer succesvolle initiatief voor energie-efficiënte woningen, waardoor ook de bouw een flinke impuls kreeg. En op de mede door de VVD georganiseerde expertmeeting over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van energie. Om nieuwe ontwikkelingen in Fryslân te stimuleren heeft de VVD dan ook samen met de PvdA een motie ingediend die vraagt om meer inzet op het gebied van innovatie.

Ook innovaties op het gebied van groene kernenergie, zoal via thorium en MSR’s (gesmoltenzoutreactoren) moeten wat de VVD betreft nauwlettend in de gaten worden gehouden door de politiek. Dit vanwege de snelle ontwikkeling hiervan elders in de wereld en het effect op de energieprijs. Met een te hoge energieprijs prijs je jezelf uit de markt, en dat is slecht voor economie en werkgelegenheid.

 

Publicatiedatum: 29 september 2016