VVD maakt zich zorgen over aantallen overnachtingen in Fryslân

De Statenfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Uit deze publicatie blijkt dat het aantal toeristische overnachtingen tussen 2014 en 2016 in Fryslan is gedaald met 2%. Dit is opmerkelijk omdat landelijk het aantal overnachtingen steeg met 7%.

Tevens bleek uit deze cijfers dat ook het aantal bezoeken uit Duitsland in Fryslân is gedaald met 6% terwijl dit landelijk steeg met maar liefst 17%. De VVD vindt recreatie en toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Friese economie. De jarenlange investeringen in deze sector moeten zich dan nu ook wel gaan uitbetalen.

De VVD maakt zich dan ook zorgen over deze cijfers maar heeft tegelijkertijd ook vraagtekens bij deze cijfers. Daarom stelt ze de volgende vragen aan het college:

Vraag / vragen

  1. Heeft GS kennisgenomen van de cijfers die het Fries Sociaal Planbureau onlangs publiceerde?
  2. Herkent GS de cijfers die worden weergegeven in deze publicatie?
  3. Zo ja, kan GS duiden wat de (mogelijke) oorzaken zijn van de daling van het aantal overnachtingen van toeristen? En leiden deze oorzaken tot voornemens van GS om maatregelen te nemen?
  4.  Zo ja, in welke richting denkt GS? Zo nee, waarom niet?
  5. Zo nee, op welke punten wijkt het beeld van GS af van de gepresenteerde cijfers. Welke gegevens heeft GS op deze punten?

Indiener(s)         VVD - Leo Pieter Stoel

 

Klik hier voor het bericht van het Fries Sociaal Planbureau

Klik hier voor het antwoord van de Gedeputeerde Staten

Publicatiedatum: 7 september 2017