VVD motie voor continuering Iepen-Up Live!

Met succes heeft de fractievoorzitter Avine Fokkens afgelopen woensdag een motie ingediend voor het behoud van Iepen-Up Live in 2019. Iepen-Up Live is een wekelijkse talkshow, een debatcentrum, waarin actuele sociale, culturele en politieke thema's die er toe doen aan de orde worden gesteld. Dit gebeurt met gasten uit binnen- en buitenland, uit Fryslân en met het publiek dat het debatprogramma in de zaal of thuis volgt. Er wordt bewust uitgezonden via sociale media en de app en site van Omrop Fryslân om zo een jonger en diverser publiek te bereiken en te betrekken dat niet meer via het tv-scherm wordt bereikt.

Het project Iepen Up-live is het afgelopen jaar aantoonbaar succesvol geweest met onder meer een verwacht bereik van 1 miljoen mensen eind 2018.  Omrop Fryslân en De Neushoorn willen bijdragen aan het doorzetten van de programmering in 2019 met een waarde gelijk aan € 200.000. “Om de continuïteit de waarborgen voor de organisatie en samenwerkende partijen moet er nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over de beschikbare middelen”, aldus Avine Fokkens.

De motie werd door een overgrote meerderheid in de Staten gesteund. Alleen de PVV, FFP en de ChristenUnie stemden tegen.

Omrop Fryslan: IepenUP Live kin noch in jier trochgean tank jildbydrage provinsje

Publicatiedatum: 1 november 2018