iStock_000020562893Large-1

VVD: "Verbod op lokmiddelen zeer onwenselijk!"

iStock_000020562893Large-1

Bij de invoering van de Wet Natuurbescherming op 1 januari dit jaar is een passage opgenomen waarin het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst niet langer is toegestaan. Het gaat hierbij om kraai, kauw, Canadese gans, vos, houtduif en konijn. Jagers mogen geen lokvogels plaatsen of lokgeluiden maken om deze dieren binnen schot te krijgen.

Nynke Koopmans- van der Veen: "Wij zouden graag zien dat het college er bij de staatssecretaris op aandringt om de wet zo snel mogelijk aan te passen"

Het gebruik van deze lokmiddelen is essentieel om soorten op de landelijke vrijstellingslijst op een goede manier te bejagen. Met de bejaging van de soorten op de landelijke vrijstellingslijst voorkomen jagers schade aan gewassen en verminderen ze de impact van predatie op weidevogels, korenwolf en andere bedreigde diersoorten. Het ministerie heeft aangegeven de wet niet op korte termijn te zullen repareren. Later dit jaar volgt een aanpassing van de Regeling Natuurbescherming. Het ministerie heeft de Jagersvereniging laten weten dat pas dan een moment is waarop bezien kan worden hoe de passage aangepast kan worden.

De VVD vindt het zeer onwenselijk dat de schadebestrijding bemoeilijkt wordt. De agrarische sector loopt hierdoor economische risico's door schade aan hun gewassen. "Wij zouden graag zien dat het college van Gedeputeerde Staten er bij de staatssecretaris op aandringt om de wet zo snel mogelijk aan te passen", aldus Nynke Koopmans- van der Veen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen van de VVD en het antwoord van de Gedeputeerde Staten

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 
Publicatiedatum: 23 augustus 2017