VVD: niet minder bestuurlijke drukte door streekagenda

23 mei stond het voorstel ‘werken met streekagenda's' op de agenda van Provinciale Staten. Werken met streekagenda's moet volgens het voorstel van GS leiden tot minder bestuurlijke drukte, maar de VVD is er niet van overtuigd dat dit op deze manier ook gaat gebeuren. Het college kan ook iet aangeven hoe de bestuurlijke drukte dan daadwerkelijk wordt verminderd.

Het werken met streekagenda's houdt in dat er groot aantal zaken gedaan moeten worden. Om een paar voorbeelden te geven; er moet een samenwerkingsovereenkomst komen, een programmering, een uitvoeringsprogramma, een jaarplan, monitoring. Vervolgens moet er een SWOT-analyse komen en moeten de streekagenda's afgestemd worden met aanpak krimp en moet het afgestemd worden met de agenda leefbaar platteland.

Gemeenten hebben (veelal samen met de provincie) al heel veel verschillende overlegstructuren onder andere in de A7-zone, in de Westergo-zone, in de Stadregio's en rondom bedrijventerreinen. Het gaat hier om dezelfde onderwerpen en de meerwaarde van een streekagenda is voor de VVD niet duidelijk. Zeker niet als andere overlegstructureren niet worden geschrapt.

De VVD wil dat er eerst andere overlegstructuren geschrapt worden voordat streekagenda's worden ingevoerd. Anders is het een illusie dat dit voorstel zou bijdragen aan het verminderen van bestuurlijke drukte.

 

Publicatiedatum: 28 mei 2012