VVD: Onderzoek ervaringen van burgers en bedrijven bij FUMO

Afgelopen woensdag stond de ontwerpbegroting 2016 en het bedrijfsplan van de FUMO op de agenda van Provinciale Staten. De Friese uitvoeringsdienst is destijds opgericht met als belangrijkste doel de verbetering van veiligheid door verhoogde deskundigheid en productkwaliteit. De ontwikkelfase van de FUMO is destijds flink onderschat en de VVD is dan ook vaak kritisch geweest over de FUMO.

De voorgenomen risicobenadering, zoals in het bedrijfsplan geschetst is, is echter veelbelovend. Om te zien of dit in de praktijk ook goed uitpakt is het van belang dat de “klanten” van de FUMO zoals de burgers en de bedrijven dit ook zo ervaren. De VVD heeft daarom een motie ingediend welke vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar de ervaringen van inwoners en ondernemers in Fryslân met de aanpak, dienstverlening en kwaliteit van de FUMO. De motie werd mede ondersteund door D66 en door de meerderheid in de Staten aangenomen.

Klik hier voor de motie

Publicatiedatum: 27 november 2015