VVD op werkbezoek bij HZPC in Metslawier

De Statenfractie van VVD Fryslân heeft samen met de VVD (steun)fractie van gemeente Dongeradeel een werkbezoek gebracht aan het laboratorium en de kassen van HZPC in Metslawier. HZPC is koploper op het gebied van pootaardappelen en wereldwijd actief. Met meer dan tien vestigingen in Europa en ruim 230 medewerkers, 800 telers en 55 kwekers willen zij het aanbod van nieuwe en specifieke rassen van aardappelen blijven verbeteren.

 

De VVD werd ontvangen door de heer Backx, algemeen directeur van HZPC, en de heer Graveland manager Research & Development. Het werkbezoek begon met een bedrijfsfilm (https://www.youtube.com/watch?v=6ia_PLQPzKA) en werd vervolgd met een presentatie door de heer Backx over een onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen in Metslawier. Naast hun activiteiten binnen onderzoek en veredeling, produceren ze in Metslawier ook miniknollen en wordt de aanwezige kennis gebruikt bij het uitvoeren van ziekte toetsen, het meten van intrinsieke kwaliteiten, zoals geur, textuur en het toepassen van DNA-technieken. De afzetmarkt van HZPC bestaat naast de traditionele markt uit Retail Fresh (supermarkten), French Fries (frites), Crisps (chips) en Peeled (gemaksvoeding) . De verschillende markten vereisen andere aardappel rassen met andere eigenschappen.

Na de presentatie volgde een rondleiding door de kassen en het laboratorium en werd er nog nagesproken over onderwerpen als innovatie, agro business en export. Onderwerpen waar de VVD zich sterk voor maakt.

Publicatiedatum: 3 september 2014