PS-GS-1

VVD op werkbezoek bij VOF De Skâns in Aldeboarn

PS-GS-1

Vanochtend heeft Statenlid Nynke Koopmans een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf VOF De Skâns van de familie Dijkstra in Aldeboarn. Samen met Aukje de Vries, Helma Lodders (beide Kamerleden voor de VVD), Lieuwe Tamminga (VVD Wetterskip), Zwany van Brussel (raadslid VVD Heerenveen) en Bouwe Bakker (LTO projecten) werd ze geïnformeerd over kansen en ontwikkelingen in dit gebied. VOF de Skâns is bezig met omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering en zal per 1 september 2016 biologische melk gaan leveren. Aanleiding voor het werkbezoek is het pilotplan van Dijkstra genaamd “Autonome polder Aldeboarn”. Deze pilot behelst onder andere het verhogen van de waterkwaliteit binnen een natuurlijk begrensde polder door het waterbeheer in eigen hand te nemen en op doelen te monitoren.

Via de pilot zal worden uitgezocht of door het decentraliseren van verantwoordelijkheden er grote efficiëntie slagen gemaakt kunnen worden. “De zaken moet je regelen waar ze spelen, geef de lokale boeren verantwoordelijkheid”, aldus Dijkstra. Naast VOF de Skâns zijn  er nog vier andere enthousiaste bedrijven binnen de polder die graag hun medewerking verlenen. Met deze grondgebruikers worden afspraken gemaakt over het beheren van het waterpeil, het  ecologisch schonen van de sloten, maar ook over het verhogen van de bodemvruchtbaarheid om het uitspoelen van nutriënten tegen te gaan. Op deze wijze worden 5 maatschappelijke thema’s geraakt, KRW, DAW, Natte Dooradering, de provinciale Veenweidevisie en de nitraatrichtlijn.

Volgens het Statenlid is het mooi voorbeeld van hoe in de toekomst kan worden omgegaan met alle verschillende belangen die spelen in zo’n gebied. “Deze pilot is wat de VVD betreft de perfecte invulling van het streven van de provincie, om daar waar dingen in overleg en uit eigen initiatief goed gaan, vertrouwen te geven en niet in de weg te lopen. Juist door de boeren zelf de verantwoordelijkheid te geven kunnen dit soort slagen worden gemaakt”, aldus Nynke Koopmans.

 

Hieronder een aantal foto's van het bezoek

[gallery columns="2" link="file" ids="2384,2383,2382,2381,2380,2379" orderby="rand"]

Publicatiedatum: 7 juni 2016