PM-kanaal-boot-1

VVD pleit voor goede vaarverbindingen

PM-kanaal-boot-1

Tijdens de Statenvergadering van afgelopen 20 juni is het beleidsstuk Brede analyse vaarwegen en bereikbaarheid van de binnenhavens vastgesteld. Het stuk is een visie op de bereikbaarheid van binnenhavens, een visie op het Van Harinxmakanaal, het Prinses Margrietkanaal, de vaarweg naar Drachten en de vaarweg naar Heerenveen.

De VVD is van mening dat de veiligheid en bereikbaarheid van de Friese vaarwegen hoognodig moeten worden verbeterd. Dit om de autowegen te ontlasten. Het wordt op de autowegen steeds drukker en dat geldt niet alleen meer in de spits. Dit is ook mede de reden dat de Statenfractie van de VVD een voorstander is van de aanleg van een spoor langs Drachten.

Oftewel: Drachten aan het spoor!

'Wij willen niet in een nationaal park wonen, maar in een economisch levensvatbare provincie'

De grotere plaatsen in onze provincie zoals Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen moeten goed bereikbaar zijn per spoor,  voor groter vrachtverkeer en dus ook grotere schepen. Deze vier gemeenten moeten alle vier geholpen worden en daarom zou onze provincie hierin moeten investeren. 'Wij willen niet in een nationaal park wonen, maar in een economisch levensvatbare provincie' aldus VVD Statenlid Druk Pool.

Tijdens de inspraakmomenten is het voor de VVD al snel duidelijk geworden dat grote schepen niet meer door Earnewâld en Terherne moeten varen. Dit omdat deze grote schepen ten koste kunnen gaan van toeristische karakter van deze plaatsten. Er moet dus een oplossing komen zodat er om deze dorpen heen gevaren kan worden. De VVD is daarom groot voorstander van verder onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Ook kan dan gekeken worden wat de voordelen voor recreatievaart, natuur/milieu en waterberging zijn.

Publicatiedatum: 24 juni 2018