VVD pleit voor nieuw onderzoek naar ambitie en budget Fries Museum

In september opent het Fries Museum haar deuren op de nieuwe locatie op het Zaailand. De organisatie van het Fries Museum is hier echter nog niet helemaal op voorbereid en wil daarom een kwaliteitsslag maken. Om deze kwaliteitsslag te maken is het essentieel om afscheid te nemen van een deel van de organisatie.

Om afscheid te kunnen nemen van een deel van de organisatie heeft het museum € 750.000 nodig om de bijkomende frictiekosten te betalen. Deze slag is nodig zodat het museum in de toekomst structureel binnen de budgetten kan blijven. De VVD is bereid om hiermee in te stemmen maar heeft hierbij nog wel aantal opmerkingen.

In 2006 heeft er een onderzoek plaatsgevonden maar de uitkomsten van dit onderzoek worden met de wetenschap van nu bestreden. De VVD zou graag zien dat er een nieuw onderzoek wordt gedaan om te kijken of het budget wel bij de ambitie past zodat we in de toekomst niet vaker voor zulke verassingen komen te staan. De gedeputeerde heeft toegezegd dat er een evaluatie komt.

Daarnaast stemde de VVD in met het amendement van het CDA waarin het woord frictiekosten wordt vervangen door kwaliteitsslag zodat er in de toekomst geen sprake kan zijn van precedentwerking.

Tot slot vroeg de VVD zich af of het wel verstandig is om één kapitein op twee schepen te hebben. Er is namelijk één directeur voor meerdere Friese musea. De VVD ziet hier een gevaar in. De gedeputeerde was het echter op dit punt niet eens met de VVD. De gedeputeerde is er namelijk van overtuigt dat dit zorgt voor maximale efficiëntie.

Publicatiedatum: 29 mei 2013