VVD pleit voor nieuw watersportbeleid in Fryslân

Met het Friese Meren project is er door de provincie Fryslân vijftien jaar lang flink geïnvesteerd in het Friese vaargebied. Beleid omtrent watersport was in deze periode ingebed bij de projectgroep die het Friese Meren project uitvoerde. Met het afronden van het project is er geen duidelijk beleidskader en lijkt er ook geen provinciale organisatie meer te zijn die dit beleid tot zijn verantwoordelijkheid rekent.

“Wij maken ons zorgen over het ontbreken van een beleidskader bij de provincie. Vragen van ondernemers, gemeenten of mensen die initiatieven nemen met betrekking tot watersport in Fryslân kunnen op dit moment niet worden beantwoord”, aldus Nynke Koopmans – van der Veen. Dit is onder andere gebleken bij het initiatief om te komen tot snelvaren op het Burgumermeer en bij vragen van ondernemers met betrekking tot het kitesurfen langs de Friese kust.

“Wij maken ons zorgen over het ontbreken van een beleidskader bij de provincie. Vragen van ondernemers, gemeenten of mensen die initiatieven nemen met betrekking tot watersport in Fryslân kunnen op dit moment niet worden beantwoord”

In de beleidsbrief Gastvrijheidseconomie die vorig jaar is vastgesteld werd gesignaleerd dat watersport een zeer belangrijk onderdeel is van het toeristisch product van Fryslân. Ook werd in deze beleidsbrief aangekondigd dat er overlegd zou worden met de sector hoe zij de toekomst met betrekking tot watersport in Fryslân zien en welke acties daaruit kunnen voortvloeien.

In andere provincies zoals Zeeland, Noord Holland en Flevoland alsmede in verschillende gemeenten zoals Den Haag, Almere en Lelystad lijkt een inhaalslag plaats te vinden door het formuleren van grote ambities met betrekking tot watersporttoerisme. “Nieuwe ontwikkelingen in de watersport gewoon door. De Provincie moet hierin niet afwachten maar klaar staan om antwoorden en een kader te geven”, aldus Leo Pieter Stoel.

De VVD is van mening dat watersporttoerisme van grote waarde is voor onze provincie en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen van de VVD en het antwoord van de Gedeputeerde Staten

 

Publicatiedatum: 13 september 2017