12002555_1016209831733852_1006083038226554642_o-1

VVD pleit voor sterke lobby richting Den Haag en Brussel

12002555_1016209831733852_1006083038226554642_o-1

Tijdens de Statenvergadering heeft de Statenfractie van de VVD tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over de lobby-activiteiten van deze provincie. Eind 2017 werden de Staten per brief geïnformeerd over de lobby-inspanningen en werd een analyse gemaakt van het regeerakkoord en de kansen daarvan voor Fryslân. In diezelfde brief werd ook aangegeven dat het college van Gedeputeerde Staten graag de belangstelling en inzet op diverse onderwerpen van Provinciale Staten verneemt om zo gezamenlijk tot een betere positionering van onze provincie te komen.

Fractievoorzitter Avine Fokkens heeft onder andere vragen gesteld over het budget van € 900 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor regionale knelpunten en regiodeals. Gedeputeerde Kielstra (VVD) gaf hierop aan dat het college nog in afwachting is van een brief van de minister aan de Kamer over hoe dit vorm krijgt. “Er zijn verkennende gesprekken geweest in Den Haag, maar de criteria voor deze budgetten zijn nog niet geheel duidelijk. Daar moeten we de brief van de minister voor afwachten”, aldus Kielstra. Verder gaf hij aan dat het college met name lobby voert voor circulaire economie, watertechnologie, landbouw en klimaat.

De VVD is blij dat de provincie actief bezig is met lobbyen en wil zelf ook graag meedenken en prioritering aanbrengen in de onderwerpen en projecten. In reactie op de antwoorden heeft de VVD dan ook aangekondigd dat ze de lobby-brief zullen agenderen voor de commissievergadering.

Klik hier voor de mondelinge vragen

Publicatiedatum: 24 januari 2018