VVD provincies: betaalbare energie en geen nieuwe windmolens in provincies

VVD-Fractievoorzitters uit de provincies hebben een eigen energieagenda samengesteld. Ze willen onder andere een eind maken aan nieuwe exploitatiesubsidies en geen nieuwe Rijkswindparken op land. ‘Als provincies staan we garant voor 6000 Megawatt aan windmolens, maar dat is echt het maximum’, zegt VVD fractievoorzitter in Fryslân Avine Fokkens-Kelder. ‘Verder vinden wij het heel belangrijk dat er altijd energiezekerheid is - het licht moet blijven branden - én het mag niet teveel kosten. We willen geen nieuwe exploitatiesubsidies, maar toewerken naar een subsidievrije energiemarkt.’

De VVD bestuurders hebben in de eigen agenda ook verwoord dat ze regels willen schrappen zodat bijvoorbeeld onderlinge energielevering eenvoudig gerealiseerd kan worden en de bij wet verplichte gasaansluiting bij nieuwbouw verdwijnt. Ook willen ze o.a. huidige subsidies ( zoals de SDE+ regeling) meer inzetten om de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken te stimuleren. Ze verwachten veel van nieuwe ontwikkelingen in de markt en willen die in alle provincies stimuleren om ook de regionale doelen te behalen.

Lees hier de energieverklaring van de fractievoorzitters

Publicatiedatum: 7 november 2016