VVD: 'Regio moet bod uitbrengen inzake brede sluis Afsluitdijk'

In november vorig jaar kwam de regio met het ministerie overeen dat er een onderzoek zou komen naar de haalbaarheid van een brede sluis in de Afsluitdijk. De sluis, nu veertien meter breed, is te smal voor de grote schepen die in Makkum en Lemmer gebouwd kunnen worden waardoor bedrijven daar gevestigd zijn orders moeten weigeren en daarmee veel geld mislopen. "Nederland kan ingewikkelde schepen bouwen als geen ander, maar het is aan inter-nationale klanten niet uit te leggen dat groter niet kan", aldus een scheepsbouwer uit Makkum.

Uit eerdere brieven van het college heeft de gedeputeerde aangegeven dat met de verbreding van de sluis een investering gemoeid is van €45 miljoen euro. Uit de media hebben wij inmiddels begrepen dat dit bedrag is bijgesteld en dat het bouwen van een brede sluis zo'n €65 miljoen meer gaat kosten dan opknappen van de bestaande sluis. Het Rijk geeft echter aan dat tussen het wensenlijstje van de regio en de minister een gat zit van € 120 miljoen. Ook over andere uitgangspunten die het Rijk hanteert en waar de regio vanuit gaat, waaronder de houdbaarheid van de bestaande sluis, is verschil van mening.

Tijdens een door de VVD Fryslân aangevraagd interpellatiedebat moest gedeputeerde Poepjes (CDA) aangeven dat er inderdaad ruis op de lijn zit met het Rijk als het gaat om de totale kosten van de investering en de manier van verrekenen tussen Rijk en regio. Op de vraag van de VVD of de regio nu al een concreet bod gedaan heeft gaf de gedeputeerde aan dat zij nog niet zover is. De VVD is van mening dat de regio nu aan zet is, en de gedeputeerde als trekker namens de regio moet zorgen dat er op korte termijn een bod bij het Rijk ligt. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat er over de randvoorwaarden en de uitgangspunten tussen het Rijk en de regio overeenstemming is, en ook daar moet de gedeputeerde als zich voor inspannen.

Een motie van de VVD die het college verzocht om de regierol met betrekking tot mogelijke verbreding van de sluis strak in handen te houden, overeenstemming te bereiken met het Rijk over de uitgangspunten en de investeringsvariant en om aansluitend zo snel mogelijk een bod aan het Rijk te doen werd unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk is een lang gekoesterde wens van de VVD vanwege de economische impuls die dit kan geven aan de regionale economie.

 

2014 06 25 - Motie - Verbreding sluizen Kornwerderzand.doc

Publicatiedatum: 25 juni 2014