VVD: schenk aandacht aan predatiebestrijding

De VVD kan zich prima vinden in het voorstel van GS wat betreft het ambitieniveau voor weidevogels. Over de hele linie gezien gaat het niet goed met de weidevogels in Fryslân en daarom voert provincie Fryslân beleid om de weidevogels in Fryslân te beschermen.

Het gekozen ambitieniveau houdt in dat de neerwaartse trend in een opwaartse trend wordt omgebogen zodat duurzame populaties zich kunnen ontwikkelen.

Wel vind de VVD dat er in de nota ook aandacht moet worden geschonken aan predatie en heeft GS middels een motie opgeroepen in de uitwerking van de nieuwe nota weidevogelbeleid met concrete voorstellen te komen over predatiebestrijding en hierbij onder andere ingaan op oorzaak, aanpak, kosten en effecten. De motie werd mede ondertekend door de ChristenUnie en de PVV. "Nu ontbreekt dit punt in de notitie maar zonder predatiebestrijding is het dweilen met de kraan open" aldus VVD Statenlid Franke Doting. De motie kon rekenen op de meerderheid in Provinciale Staten.

Klik hier voor de motie

Publicatiedatum: 1 maart 2013