Dexia-1

VVD stelt Kamervragen over 2e intercity Fryslân - Randstad

Dexia-1

Op 5 november 2016 heeft de Werkgroep Spoor in Friesland een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de realisatie van de 2e intercity Fryslân - Randstad. De provincie Fryslân wil graag een 2e intercity, maar de NS lijkt niet bereid om daaraan tegemoet te komen. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Betty de Boer en Aukje de Vries schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over een 2e IC van en naar Fryslân:

1. Is de staatssecretaris bekend met de werkgroep Spoor in Friesland en de brief die zij geschreven hebben op 5 november jl. aan de leden van de Tweede Kamer? Wat vindt u van de brief?

2. Hoe luiden de oorspronkelijke afspraken dat er een tweede IC tussen Fryslân en Zwolle zou komen, en wie waren partij bij deze afspraken? Hoe hard waren c.q. zijn deze afspraken? Hoeveel betaalt de provincie Fryslân mee aan de extra trein en/of hoe ziet de rest van de financiering eruit?

3. Wat vindt de staatssecretaris van het feit dat de afspraak blijkbaar niet wordt nagekomen, ook gelet op het feit dat de provincie fors heeft geïnvesteerd om een 2e volwaardige IC naar de Randstad te realiseren?

4. Is een tweede IC verbinding tussen Fryslân en de Randstad technisch te realiseren? Zo nee, waarom niet? En met ingang van de nieuwe dienstregeling 2017? Zo nee, waarom niet? Waarom heeft de NS dan de afspraak met de provincie gemaakt?

5. Wat zijn de knelpunten en hoe kunnen die opgelost? En hoe snel?

6. Is het mogelijk om een extra verbinding door een andere vervoerder te laten doen als de NS het niet op zich wil nemen om een extra verbinding tussen Fryslân en de Randstad te realiseren? Zo nee, waarom niet? En wie zijn hier mogelijk geïnteresseerd?

7. Kunnen deze vragen worden beantwoord voor het eerstvolgende AO MIRT?

Publicatiedatum: 7 november 2016