VVD stelt vragen over asbestproblematiek

Naar aanleiding van een verontrustend beeld in de media van de aanpak van asbestproblematiek in Fryslân stelde de VVD enkele vragen aan gedeputeerde Schrier.

Asbestvezels zijn immers verantwoordelijk voor 1600 doden per jaar volgens de Gezondheidsraad. Wereldwijd spant men zich in om asbest te verwijderen. Verkoop en toepassing, zoals in de bouw, van asbest is daarom ook sinds 1993 verboden. Fryslân heeft een provinciale subsidieregeling om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderijen en MKB-daken. Zo wil de VVD weten of als het klopt dat vrijwel alle Provincies het aantal vierkante meters asbestdaken in beeld hebben en Fryslân niet, waar dit dan aanligt. Verder vraagt de VVD of de provincie zich wil aansluiten bij het initiatief van Drenthe om samen met andere provincies een projectleider aan te stellen die de saneringscapaciteit moet vergroten.

Ook wil de VVD weten of richting de Rijksoverheid stappen gezet kunnen worden, al dan niet samen met andere provincies, voor het vlot trekken van de sanering. Verder vraagt de VVD naar mogelijkheden voor het College om een rol te spelen in de oplossing van het tekort aan voldoende geschoold personeel voor de asbestaanpak via haar reguliere contacten met opleidingsinstituten en/of de bouwsector.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Publicatiedatum: 29 oktober 2018